نویسنده = مسعود جهاندوست دالنجان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فقهی - حقوقی ابعاد جرم انگاری عزاداری های نوین

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 145-178

محمود جمال الدین زنجانی؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ محمدجواد فلاح یخدانی


2. ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-65

اصغرآقا مهدوی؛ مسعود جهاندوست دالنجان


3. امکان سنجی فقهی قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-26

مسعود جهاندوست دالنجان