نویسنده = محسن سعیدی ابواسحاقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی منطق موضوع شناسی فقه سنتی در موضوعات مستحدثه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 127-146

محسن سعیدی ابواسحاقی