نویسنده = غلامحسین الهام
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت تحدید مجازات زندان با تکیه بر تفاوت حبس و سجن در منابع و ادبیات فقهی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-30

غلامحسین الهام؛ امیر وطنی؛ محبوبه حسن زاده