نویسنده = سیدسلمان مرتضوی
تعداد مقالات: 1
1. بیع کار در فقه امامیه

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 121-144

سیامک جعفرزاده؛ سیدسلمان مرتضوی