کلیدواژه‌ها = اجاره
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا ج.ا.ایران

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 31-69

حسینعلی سعدی؛ محمود اکبری


2. بررسی فقهی - اقتصادی اجاره ابزار تولید (مطالعه موردی نظرات شهید صدر و امام موسی صدر)

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-24

اصغرآقا مهدوی؛ حمیدرضا تمدن؛ علی زاهد