کلیدواژه‌ها = بانک‌های تجاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی خلق پول به‌وسیله بانک‌های تجاری

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-94

علیرضا عالی پناه؛ محمدحسن تاج لنگرودی