کلیدواژه‌ها = ایقاع
تعداد مقالات: 3
1. بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-92

احمد باقری؛ محمدعلی راغبی؛ مصطفی درزی رامندی


2. ماهیت صدور سفته در فقه امامیه

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-24

علیرضا عالی پناه؛ حمیدرضا حبیبی


3. واکاوی ابعاد فقهی - حقوقی توثقات

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-60

علیرضا عالی پناه؛ محمدسعید مصباح