کلیدواژه‌ها = ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا ج.ا.ایران

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 31-69

حسینعلی سعدی؛ محمود اکبری