کلیدواژه‌ها = خسارت تأخیر تأدیه
تعداد مقالات: 1
1. خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ضمان منافع

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-143

سید امرالله حسینی