کلیدواژه‌ها = نهادهای مالی
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت فقهی – حقوقی صندوق سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-70

علیرضا عالی پناه؛ امیرحسین وفائی نیا