کلیدواژه‌ها = مالکیت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی حکم فقهی مالکیت مراتع و واگذاری آن در فقه امامیه

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-120

سید علی حسینی؛ مهدی عرفانیان


2. پژوهشی فقهی در رابطه مالی زوجه و زوج و روش‌های تأمین مالی زوجه در خانواده

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-77

محمدحسن حائری؛ رضا رحیمی