کلیدواژه‌ها = فقه حکومتی
تعداد مقالات: 4
1. جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-96

اصغرآقا مهدوی؛ سید یوسف علوی وثوقی؛ علی خلف خانی


2. روش‌شناسی فقه حکومتی

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 119-147

سید مهدی مرتضوی نژاد؛ سید محمدمهدی میرباقری


3. بررسی و تحلیل مؤلفه‌های نظریات حوزه فقه حکومتی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-50

عبدالله امیدی فرد؛ علی خلف خانی


4. تفاوت های فقه فردی و حکومتی از منظر شناخت «موضوع»، «تکلیف» و «مکلف»

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 109-124

محمدجواد حیدری خراسانی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ علی خلف خانی