کلیدواژه‌ها = مال
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق امامیه

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-140

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ مهدی سعیدی


2. پژوهشی در صحّت وقف حقوق مالی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-46

مرتضی رحیمی؛ سید محمدهاشم پورمولا؛ مجید سربازیان