تعداد مقالات: 81
51. درنگی در ادله دیدگاه مشهور فقیهان در معیار مکیل و موزون

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-118

میثم شعیب؛ سید محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدحسن حائری


52. چیستی و چرایی تغییر حکم در فقه عامه

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-120

حسین بیرشک؛ عبدالسلام امامی


54. موارد طلاق زوجه توسط حاکم در فقه و قوانین مدنی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-115

محمود جمال الدین زنجانی؛ مصطفی شریفی


55. واکاوی مستندات فقهی قواعد حاکم بر تعزیرات

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 93-126

حبیب حاجتمند؛ عبدالله حبیبی منش


56. بررسی حکم فقهی مالکیت مراتع و واگذاری آن در فقه امامیه

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-120

سید علی حسینی؛ مهدی عرفانیان


57. واکاوی ادله اجتهادی و مبانی تنصیف مهر در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 93-114

محمد روشن؛ اسماعیل محمدپور


58. قلمرو نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-120

خلیل الله احمدوند؛ زهرا سپهوند


59. ماهیّت تعزیر و قلمرو آن از منظر امام خمینی(ره) و فقهای معاصر

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-121

حسین تاج آبادی


61. ماهیت فقهی – حقوقی استمهال معوقات بانکی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 107-123

مصطفی السان؛ محمد نوروزیان


62. خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ضمان منافع

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-143

سید امرالله حسینی


63. نگاهی به مفهوم و حکم فقهی تشبه به کفار

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-146

محمدجواد فلاح یخدانی؛ محمدحسین علی پور انجایی


64. روش‌شناسی فقه حکومتی

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 119-147

سید مهدی مرتضوی نژاد؛ سید محمدمهدی میرباقری


65. بیع کار در فقه امامیه

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 121-144

سیامک جعفرزاده؛ سیدسلمان مرتضوی


66. تفاوت های فقه فردی و حکومتی از منظر شناخت «موضوع»، «تکلیف» و «مکلف»

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 109-124

محمدجواد حیدری خراسانی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ علی خلف خانی


67. بررسی فقهی تبلیغات تجاری

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-142

احمدعلی قانع؛ سعید پورصیامی


68. بررسی فقهی- حقوقی مسئله قیادت با نگاهی به تأثیر جرائم نوظهور بر سبک زندگی جوانان

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 117-134

بهنام رمضانی؛ حمیدرضا تمدن


69. ولی‌ قهری و عزل آن در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-146

عباس کریمی؛ ابوذر صحرانورد؛ مصطفی شفیع زاده خولنجانی


70. واکاوی ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق امامیه

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-140

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ مهدی سعیدی


71. نگاهی دیگر به قاعده لاضرر

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 123-141

اصغرآقا مهدوی


72. قاعده فقهی حرمت اختلال نظام و کاربرد آن در حوزه ارتباطات و رسانه

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 125-150

سید علی حسینی


73. بررسی منطق موضوع شناسی فقه سنتی در موضوعات مستحدثه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 127-146

محسن سعیدی ابواسحاقی


74. اسباب انحلال در قرارداد رحم جایگزین

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 135-152

سید حمیدرضا ملیحی


75. بررسی مبانی فقهی و حقوقی تعدد و تداخل دیات در حقوق ایران (با محوریت قانون مجازات اسلامی 1392)

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 145-176

عابدین مؤمنی؛ محسن نورپور؛ علی زاهد؛ احسان آهنگری