امکان سنجی فقهی قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

در اصل چهارم قانون اساسی بیان شده است که تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشند لکن، در خصوص ملاک و معیار تشخیص این مطلب و این­که قوانین و مقررات باید بر طبق چه فتوایی باشند، سخنی به میان نیامده است و تنها به محول گشتن این وظیفه بر فقهای شورای نگهبان اشاره شده است. در این خصوص، احتمالات گوناگونی مطرح شده است که یکی از مهم­ترین احتمالات، لزوم قانون­گذاری بر مبنای فتوای مشهور فقهاست. نگارنده معتقد است، هر چهار دلیل ذکر شده (حجیت شهرت بما هی شهرت، ظهور مقبوله عمر بن حنظله، گفتار میرزای نائینی در کتاب تنبیه الأمة و تنزیه الملة و گسترده بودن شعاع قول مشهور) توانایی لازم برای اثبات این احتمال را دارا نمی­باشند و علاوه بر آن، احتمال مذکور، مبتلا به دو اشکال عمده نیز می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Legislation Based on the Fatwa of Most Jurists

نویسنده [English]

  • Masoud jahandoost Dalenjan
PHD Student Of Fiqh and Islamic Law Foundation at Tehran University
چکیده [English]

The fourth principle of the constitution states that all laws and regulations must be based on Islamic principles but there is no mention of the criteria for distinguishing this issue and how laws and regulations should be in accordance with what fatwa and it is only referred to the assignment of this duty to the jurists of the Guardian Council. In this regard, various opinions have been raised; one of the most important is the need for legislation based on the fatwa of most jurisprudents. The author believes that all four reasons (proof of prophet's prophecy, the appearance of Omar ibn Hanazala, the Word of Mirza Na'ini in the Book of "Tanbih Al-Omma and Tanziah Al-Mella" and the broad radius of promise of most jurists) cannot prove this theory, and in addition, this theory has two major forms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The fatwa of most jurists
  • legislation
  • the Criterion Fatwa
  • the Guardian Council