واکاوی مستندات فقهی قواعد حاکم بر تعزیرات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

2 فارغ التحصیل دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

چکیده

بحث از مجازات تعزیری خصوصاً قواعد حاکم بر جرائم تعزیری، ازجمله مسائلی است که مستندات فقهی آن در بین متقدمان و معاصرین فقهای امامیه به‌طور منسجم مورد بحث قرار نگرفته است؛ بنابراین در این تحقیق پیش رو با روش تحلیلی از کلام فقهای امامیه سعی بر آن شده است تا در ضمن بررسی حدود و ثغور مفهوم تعزیر و مستندات موجود در خصوص کیفر تعزیری؛ ابتدا مبانی و اصول قواعد حاکم بر عقوبت‌های تعزیری بیان نماییم، زیرا که مباحث تعزیرات از یک‌سو به‌نوعی گسترده شده‌اند که تحت یک مؤلفه خاص نمی‌گنجد و از جهتی تعدد جرائم کیفری به‌گونه‌ای است که نیازمند بیان قواعد و اصولی هستیم که بتوان عقوبت تعزیر متناسب با عمل مستوجب تعزیر را در خصوص مسائل مستحدثه وضع نماییم؛ زیرا آنچه در جرائم تعزیری موجب شده است که به سراغ موضوع مورد بحث مراجعه نماییم؛ عنصر زمان و مکان است؛ بنابراین نگارنده در بیان اصول و مبانی قواعد حاکم بر تعزیرات، به نحوه تعیین کمیت و کیفیت عقوبت تعزیری در خصوص مسائل مستحدثه پرداخته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the jurisprudential documents of the rules governing the sanctions

نویسندگان [English]

  • Habib Hajatmand 1
  • Abdollah Habibi Manesh 2
1 Graduated Degree of Fiqh and Islamic Law Foundations at Imam Sadiq(a.s) University
2 Graduated Degree of Law at Judicial Science University
چکیده [English]

The discussion of the punishment of ta'zir, especially the rules governing ta'zir's crimes, is one of the issues whose jurisprudential documents among the contemporaries and contemporaries of the Imams are not coherently discussed;Therefore, in this forthcoming study, the method of analyzing the words of the jurists of Imamiyeh has been tried to examine the scope and scope of the concept of ta'zir and the existing documents regarding the punishment; firstly, the principles and principles of the rules governing the sanctity of ta'zir,Because the issues of sanctions on the one hand are so broadly extended that they do not fit into a particular component, and from the point of view of the multiplicity of criminal offenses, we need to express the principles and principles that we can impose on the punishment of ta'zir in proportion to the practice of ta'zir in the matter of the issue of justice. Because what has been said in the crimes of ta'zir has led us to look at the subject; it is the element of time and place.Therefore, the author, in defining the principles and principles of the rules governing the sanctions, has determined how much the quality and punishment of punishment are imposed on the issues of monotheism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • imprisonment
  • Islamic Imams
  • Shi'a ruler