ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از فروعی که در ذیل مبحث مقبوض به عقد فاسد توسط فقیهان مورد بحث قرار گرفته، مسئله ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین است و پرسش از آن است که در هنگام سقوط کامل مالیت یا نقصان آن، صرف بازگرداندن عین به مالک موجب برائت ذمه خواهد شد و یا اینکه فرد ضامن مالیت عین نیز می‌باشد؟ مطابق دیدگاه مشهور فقها در فرض نقصان مالیت، فرد ضامن مالیت نیست اما در فرض سقوط کامل مالیت، شهرتی شکل نگرفته است. نگارندگان معتقدند در فرض سقوط کامل مالیت، قول به ضمان مستند به ادله محکم‌تری است و در فرض نقصان مالیت، قول مشهور فقها قابل پذیرش نیست چراکه وجوه جمعی که توسط مشهور در مورد روایات متعارض این باب صورت گرفته همگی مبتلا به اشکال هستند و باید بین نقصان مالیت ناشی از تلف کامل یک صفت و عدم آن قائل به تفصیل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guarantee of the Financial Value When It Is Lost or Reduced with the Assumption of Commodity Survival

نویسندگان [English]

  • Asghar Agha Mahdavy 1
  • Masoud jahandoost Dalenjan 2
1 Associated Professor of the Department of Fiqh and Islamic Law Foundations at Imam Sadiq(a.s) University
2 PHD Student Of Fiqh and Islamic Law Foundation at Tehran University
چکیده [English]

One of the issues discussed below by the jurisprudents discussed in the context of a corrupt bargain is the question of the provision of financial security when it lost or falls, with the assumption of survival, and the question is that when the total collapse of finance or its loss, Will the owner give rise to exclusion or will the taxable person be the same? According to the famous view of the jurists in the assumption of a lack of finance, the individual is not a guarantor of finance, but in the assumption of a complete collapse of finance, fame is not formed. According to the authors, in the assumption of the complete collapse of finance, the promise of a documentary warrant is more solid, and in the assumption of a lack of finance, the famous promise of the jurists is unacceptable, since the collective funds that have been made by the famous contradictory narratives of this bay are all shapes and must be between The lack of finance resulted from the complete loss of a trait and its lack of detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loss of financial value
  • Reduce financial value
  • guaranty
  • Price