واکاوی ادله تکلیف کفار به فروعات در احکام شرعیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از قواعد مهم فقه که ریشه در مباحث کلامی دارد، قاعده تکلیف کفّار به فروعات است که از دیرباز مورد مداقه فقیهان امامیه بوده است. نظر مشهور امامیه و اهل تسنن بر تکلیف کافران به فروعات همانند اصول بوده است. در پژوهش حاضر نگارندگان با بررسی ادله دو دیدگاه رایج به این نتیجه رسیده­اند که یا ادله قائلان به عدم تکلیف کفار به فروعات از تقویت بیشتری برخوردار است و یا اینکه یک جمع میان این دو دیدگاه می­توان انجام داد و اساساً نزاع آنها را یک نزاع صوری دانست و تکلیف کافران به فروعات، در عرض تکلیف آنها به اصول نیست بلکه در طول تکلیف به اصول است و عقاب آن­ها هم به خاطر عدم ایمان آن­ها خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation reasons of Non-Muslim's Obligation to ancillaries in the Religious orders

نویسنده [English]

  • Meisam Shoaib
PHD Student Of Fiqh and Islamic Law Foundation at Ferdowsi University
چکیده [English]

One of the important principles of Jurisprudence that Retrieved from in Theological issues is Non-Muslim's Obligation to Ancillaries that has been discussed by Imami Jurisprudence from a long time ago. Jurists believe that infidels bound to Ancillaries. In the present research, authors were realized with considering the reasons of two famous believes that the reasons of Jurists that don't believe that infidels bound to Ancillaries has been reinforced the theory of the absence of obligation, or, we can Establish a relationship between two opinions that there difference are not fundamental, because Non-Muslim's Obligation to Ancillaries is on the way of the three obligation to principles and believes and infidels will punish because lack of there faith. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • principles of Jurisprudence
  • Non-Muslim's Obligation
  • Inclusion Orders
  • infidels
  • Religious orders