فهرست مطالب و چکیده مقالات شماره هفتم

چکیده

1. امکان سنجی فقهی قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور،
2. تجری در نگاه اصولی امام خمینی(ره)،
3. بررسی و تحلیل نقش و جایگاه دانش فقه در تمدن سازی،
4. مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار،
5. موارد طلاق زوجه توسط حاکم در فقه و قوانین مدنی،
6. بررسی فقهی- حقوقی مسئله قیادت با نگاهی به تأثیر جرائم نوظهور بر سبک زندگی جوانان

عنوان مقاله [English]

No.07 Articles Abstract

چکیده [English]

1. The Feasibility of Legislation Based on the Fatwa of Most Jurists
2. Tajarri in Imam Khomeini’s principled jurisprudential perspective
3. Investigating and analyzing the role and place of jurisprudential knowledge in civilization
4. The jurisprudential principles governing the interactions of the Islamic Republic of Iran with the infidels
5. The cases of divorce by the ruler in jurisprudence and civil law
6. Judicial-legal study of the conscience issue by looking at the impact of emerging crime on youth lifestyles