ضرورت تحدید مجازات زندان با تکیه بر تفاوت حبس و سجن در منابع و ادبیات فقهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمی

چکیده

زندان در نصوص شرعی یک مجازات اصلی محسوب نمی­شود بلکه به‌منزله ابزاری کاملاً استثنایی است که تنها در حد ضرورت به کار می­رود. شارع به کارگیری مجازات زندان را تنها در موارد معدود جایز دانسته و هیچ­گاه آن را به عنوانابزاراصلی درکیفرمجرمان درنظرنگرفته است. علی­رغم این حقیقت، نظام حقوقی ایران، زندان را به عنوان مجازات غالب برای اکثر اعمال مجرمانه پیش­بینی نموده که همین امر سبب شده از تبعات سوء ناشی از افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها در امان نماند تا آنجا که آسیب­های ناشی از زندان­محوری، اندیشمندان حقوقی را به چاره­اندیشی جهت رفع این معضل فراگیر واداشته است. غافل از آن­که دلیل اصلی بروز بحران زندان وگسترشغیرمعمول این مجازات درسیستمقضاییکشور، نادیده گرفتن نظر شرع مقدس در این زمینه است که خود از خلط مفهومی دو واژه حبس و سجن (زندان) نشأت می­گیرد. در این جستار بر آن هستیم تا با بررسی منابع و ادبیات فقهی، ضمن اثبات تمایز حبس و زندان و انتقاد از نظام حقوقی ایران به سبب فاصله گرفتن از نظام حقوقی اسلام در خصوص حدود اعمال مجازات زندان، گامی در راستای اصلاح و پالایش قوانین و کم کردن مجازات زندانازسیستمجزاییکشور برداریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Limiting the Prison Punishment Based on the Difference of Imprisonment (Habs) and Prison (Sijn) in Juridical Literature and References

نویسندگان [English]

  • Gholam Hosein Elham 1
  • Amir Vatani 2
  • Mahboubeh Hasanzadeh 3
1 Associated Professor of the Department of Criminal Law at Tehran University
2 Assistant Professor of the Department of Law at Kharazmi University
3 PhD Student of Fiqh and Islamic Law Foundations at Kharazmi University
چکیده [English]

In religious texts, prison is not considered as a main punishment, but it is as an exceptional tool that is applied just in necessary conditions. The holy legislator allows the application of prison punishment just in a few cases and never considers this issue as a major tool in punishing the criminals. Despite this fact, the legal system in Iran has predicted prison as a punishment for most of criminals and this causes harsh consequences that are resulted due to the increase in the jail population; therefore, the prison-based damages has forced the legal scientists to find a solution for solving this widespread problem. Whereas the main reason of this problem in prison and unusual growing of this punishment in the judicial system of state is ignoring the opinion of sharia which is resulted from the confusion in two concepts: imprisonment (Habs) and prison (Sijn). In this paper, by surveying juridical literature and references, we want to approve the difference between the concepts imprisonment (Habs) and prison (Sijn) and then, by criticizing the legal system of Iran for taking a distance of these concepts and neglecting the opinion of Islam legal system about the limitation of application of prison, we try to take a step towards reforming and refining the rules and reducing the prison punishment in criminal system of the state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • Punishment
  • imprisonment
  • prison
  • ta
  • zir