بررسی فقهی ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا ج.ا.ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

یکی از عقود بانکداری بدون ربا در بخش تخصیص منابع عقد اجاره به شرط تملیک است که از این طریق جایگزین اعطای تسهیلات به شیوه مرسوم در بانک‌های ربوی می‌شود. این عقد با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی را مرتفع نماید؛ و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می‌باشد زیرا وی با اطمینان بیشتری اقساط مال الاجاره را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می‌شود.
مسئله این مقاله، چالش‌های فقهی ماهیت قرارداد اجاره به ‌شرط تملیک در بانکداری بدون ربا است؛ بر اساس این نوشتار، ماهیت قرارداد اجاره به ‌شرط تملیک، با چالش‌هایی همچون نقض قاعده العقود تابعة للقصود و صوری شدن، ابهام نوع شرط مندرج در قرارداد اجاره به ‌شرط تملیک و مبهم بودن نوع شرط فعل تملیک، روبه‌رو است. در این تحقیق، این موارد مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکار فقهی مناسب پیشنهاد و ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Juridical Study of the Nature of Hire-purchase Contract in Non-Usurious Banking of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hosein Ali saadi 1
  • Mahmood Akbari 2
1 Associated Professor of the Department of Fiqh and Islamic Law Foundations at Imam Sadiq(a.s) University
2 Assistant Professor of the Department of Fiqh and Islamic Law Foundations at Ayatollah Boroujerdi University
چکیده [English]

One of non-usurious banking contracts in Allocation of resources, is the hire-purchase contract replacing conventional methods of making loans in non-usurious banking. This kind of contract with extensive usage will be able to solve a major part of the needs of economic units. On the other hand it could be useful for clients because he pays the rent with more confidence and owning it at the end.
The central question of the research is juridical challenges about nature of hire-purchase contract in non-usurious banking. According to this article, the nature of hire-purchase contract faces different challenges like violation of “the contracts follow the intentions” principle, formalization of contracts, and ambiguity in conditions of hire-purchase contract. In this study, we analyze these items, finally, we will offer suitable juridical solutions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature of hire-purchase contract
  • Lease contract
  • Owning condition
  • Non-Usurious Banking