بیع کار در فقه امامیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه

2 فارغ التحصیل دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه

چکیده

کار در فقه امامیه در قالب عقود مختلف قابل معاوضه می‌باشد، یکی از عقودی که ممکن است کار در قالب آن مبادله شود عقد بیع می‌باشد. امکان مبادله کار در ضمن عقد بیع در فقه امامیه مسأله این مقاله می‌باشد. هدف این تحقیق جمع‌آوری ادله جواز معاوضه کار در فقه امامیه و تبیین فقهی حکم معاوضه کار در قالب عقد بیع می‌باشد. تبیین عقودی که در فقه امامیه در قالب آنها منفعت انسان، یعنی کار، می‌تواند به دیگری تملیک شود اهمیت بسیار مهمی در نظام‌های اقتصادی و حقوقی مبتنی بر فقه امامیه دارد؛ یکی از اثرات پر اهمیت آن مشخص شدن ماهیت و مقدار مابه‌ازای کار عامل کار می‌باشد. دامنه این تحقیق، پژوهش ادله­ای است که احتمالا دلالت بر جواز بیع کار دارند وهمچنین تأمل در آرای فقهای امامیه درباره معاوضه کار در قالب عقد بیع می‌باشد.
در نهایت، پس از تبیین ادله‌ای ممکن بر جواز معاوضه کار در عقد بیع و واکاوی دلالت آن‌ها بر مسئله مقاله و جمع‌آوری و تأمل در دیدگاه‌های فقهای امامیه عدم جواز کار در قالب عقد بیع مبتنی بر فقه امامیه نتیجه‌گیری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exchanging Labor by Sale in Imami Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Siamak Jafarzadeh 1
  • Seiied Salman Mortazavi 2
1 Assistant Professor of the Department of Fiqh and Islamic Law at Urmia University
2 Graduated from Urmia University By PhD Degree
چکیده [English]

Labor is exchanged in different contracts in Imami jurisprudence. One of these contracts that exchanging labor is possible by it is sale contract. Possible of exchanging labor by sale contract in Imami jurisprudence is problem of this paper.
Purpose of this paper is gathering proofs of permit of exchanging labor in Imami jurisprudence and juridical explaining verdict of exchanging labor by sale contract
 The explanation of the contracts that in Imamieh jurisprudence, in the form of which human benefit, that is, work, can be acquired by another, is very important in the economic and legal systems based on the Imams' jurisprudence; one of its most important effects is the determination of the nature and amount of the work of the worker. Domain of this article is researching likely reasons of selling labor and also researching views of Imami jurists about exchanging labor by sale contract.
In the last, after explaining likely reasons of selling labor and analyzing their implications, and gathering and reflection on views of Imami jurists, it was resulted that exchanging labor by sale is not permitted in Imami jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchanging labor by sale
  • labor Factor
  • Sale contract