الگوی مضاربه عمومی تکافل در فقه امامیه و عامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

تکافل ابزاری شبیه بیمه و شناخته‌شده در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی است و کشور مالزی پیشرو در معرفی ابزارهای مالی اسلامی در عرصه این صنعت است. یکی از دلایل پیدایش صنعت تکافل در کشورهای اسلامی، وجود شبهه ربا در بیمه‌های متعارف است و مضاربه و اشتراک در سود به عنوان رکنی از ارکان این صنعت برای مقابله با این شبهه به شمار می‌رود. در این مقاله پس از بیان عملیات دو الگوی مضاربه محض و تعدیل‌شده از صنعت تکافل کشور مالزی، به بررسی این الگو از منظر فقه امامیه و عامه پرداختیم تا پس از طرح شبهات و اختلافات میان این دو فقه، امکان صحت عملکرد آن در فقه امامیه بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pattern of Public Mudaraba for Takaful in Immami and Sunni Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Mohammad Iisaei Tafreshi 1
  • Abbas Kazemi 2
  • Mohammad Elahy 3
1 Professor of the Department of Private Law at Tarbiat Modarres University
2 Assistant Professor of the Department of Private Law at at Allameh Tabatabaei University–
3 PhD Student of Law at Higher Education Management and Planning Institute
چکیده [English]

Takaful is a tool like insurance and well-known in Islamic and non-Islamic countries, and Malaysia is the leading provider of Islamic finance tools in this industry. One of the reasons for the emergence of the Takaful industry in Islamic countries is the existence of usury doubt in conventional insurance, and Mudaraba and profit sharing are among the pillars of the industry to confront this doubt.
In this paper, after expressing the operation of both pure and modified Mudaraba Patterns from the Malaysian Takaful industry, we examined this pattern from the point of view Immami and Sunni Jurisprudence. After considering the doubts and differences between these two jurisprudences (Fighs), and it would be investigated the possibility of its performance correctness in Imamieh jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pure Mudaraba
  • Takaful
  • Modified Mudaraba
  • Conventional Insurance