بررسی فقهی - حقوقی ابعاد جرم انگاری عزاداری های نوین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

اگرچه در مورد شرعیت اصل عزاداری به‌عنوان مصداقی از شعائر الهی بین فقیهان اختلافی وجود ندارد، لکن با توجه به گذشت زمان و اختلاف عرف­ها و شکل­گیری شیوه­های نوین عزاداری، در خصوص تعدادی از این عزاداری­ها شاهد بروز اختلاف شدید بین فقیهان هستیم. بروز این اختلافات از یک‌سو و حساسیت­های عرفی و مذهبی خاص این موضوع از طرف دیگر، سبب گشته است که عده­ای دراین‌بین پا را فراتر نهاده، از جرم­انگاری این عزاداری­ها سخن به میان آورند. به همین منظور نویسندگان در این پژوهش قصد دارند صحت و سقم جرم­انگاری عزاداری­های نوین را موردبررسی قرار داده و نشان دهند که آیا طبق سیاست تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و نیز فقه جزایی امامیه، این اعمال جرم محسوب می­شوند و یا خیر؟ نگارندگان معتقدند اثبات جرم بودن این عزاداری­ها و بالتبع مجازات مرتکبین بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران با مشکل روبه‌روست و ادله فقهی ادعاشده نیز توانایی اثبات این امر را دارا نمی­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential and Legal Investigation of the Criminal Aspects of New Mourning

نویسندگان [English]

  • Mahmood Jamaleddin Zanjani 1
  • Masoud jahandoost Dalenjan 2
  • Mohammad Javad Fallah Yakhdani 3
1 Associated Professor of the Department of Fiqh and Islamic Law Foundations at Imam Sadiq(a.s) University
2 PHD Student Of Fiqh and Islamic Law Foundations at Tehran University
3 Graduated Degree of the Department of Fiqh and Islamic Law Foundations at Imam Sadiq(a.s) University
چکیده [English]

Although there is no disagreement between jurisprudents about the legitimacy of mourning rituals as a God's symbols, but with the passage of time and the differences in customs and the formation of new ways of mourning, the number of these mourning witnessed intense conflict between our jurisprudents. The emergence of these differences, on the one hand, and the special religious and custom sensitivities of this issue, on the other hand, have led some to go beyond this, to speak of the crime of these mourning. Therefore, the authors in this study intend to examine the correctness of new mourning and show whether these acts are criminal offenses under legislative and judicial policy of the Islamic Republic of Iran, as well as the criminal law of the Imamia? The authors believe that the proving of these mourning and the punishment of the perpetrators according to the laws of the Islamic Republic of Iran is a problem and the claimed jurisprudential evidence is not capable of proving this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal aspects
  • Mourning
  • Hardship
  • Insulting religion
  • Elements of crime