مشروعیت بیع سلف محصولات کشاورزی و بررسی جریان خیارات در آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

صنعت کشاورزی به عنوان یک منبع مستقیم برای تأمین نیاز غذایی و توسعه اقتصادی یک جامعه محسوب می‌شود که در این میان نقش کشاورزان به عنوان سکان‌داران تأمین این نیاز اساسی انکارناپذیر است. کشاورزان در امر تولید و عرضه محصولات همواره با چالش‌هایی روبرو هستند که از جمله آن‌ها تأمین نقدینگی در دوره کشت است. جهت حل این مشکل کشاورزان غالباً به پیش‌فروش محصولات مبادرت می‌ورزند لکن در این فرض معامله آنان با ابهاماتی مانند عدم ثبت و ضبط کمیت و کیفیت محصول قبل از برداشت همراه است که در موارد مشابه، شارع به منظور جبران زیان وارده، به وضع خیار برای متعاقدین می‌پردازد. در نوشتار حاضر با هدف بررسی وضعیت خیارات حقوقی در فروش محصولات کشاورزی در قالب بیع سلف، به این نتیجه می‌رسیم که اولاً محصولات کشاورزی از باب مثلی بودن به گونه‌ای هستند که قابلیت فروش در قالب بیع سلف را دارند و ثانیاً خیارات در بیع سلف محصولات کشاورزی با شرایط خاص محقق می‌شوند هرچند برخی از خیارات مانند خیار تأخیر ثمن به دلایلی قابل اعمال در بیع سلفی محصولات کشاورزی نیستند و برخی دیگر نیز بدون شرط مضاف در بیع مذکور جاری جریان می‌یابند. شیوه پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Forward Sale’s in Fruits Legitimacy and Its Choice Progress in Forward Sales

نویسندگان [English]

  • Mohammad Teza Rezvantalab 1
  • Javad Shayanfar 2
1 Associated Professor of the Department of Fiqh and Islamic Law Foundations at Tehran University
2 Faculty Member at Sistan and Baluchestan University and PhD Student Of Fiqh and Islamic Law Foundations at Tehran University
چکیده [English]

Farming is a direct resource for society’s economically development and nutrients and farmers have the main role in this process. They always face whit challenges in the cultivation process specially whit money. So they start to forward sale’s but their bargain has some problems for example the quality and quantity of the fruits is unclear so Islam makes some choices in this bargain for farmers and sellers. In this article we study the status of legal choices in forward selling and conclude that the fruits can be sold in forward selling and the choices can be used in special cases and some of that choices like delaying in paying is not acceptable. We use Analytical – Descriptive method and gather knowledge in desk research way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choices
  • Forward selling
  • Fruits