ماهیت فقهی – حقوقی صندوق سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید

چکیده

صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک با درآمد ثابت یکی از انواع واسطه­های مالی و ازجمله نهادهایی است که با فروش پیوسته واحد سرمایه­گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل و آن‌ها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سپرده­های بانکی، سهام، اوراق مشارکت، ابزارهای کوتاه‌مدت بازار پول و دارایی­های دیگر، با توجه به هدف صندوق، به‌طور حرفه­ای سرمایه­گذاری می­کنند. در حال حاضر صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک با درآمد ثابت بیش از سایر انواع آن در بازار سرمایه کشور فعال هستند و به دلیل مزایای آن اقبال عمومی نسبت به این نوع از صندوق­ها بیشتر است. با عنایت به گسترش این صندوق­ها در ایران و استقبال چشم‌گیر سرمایه‌گذاران از آن و توجه به این مطلب که صندوق سرمایه­گذاری با درآمد ثابت رایج­ترین صندوق­ها در کشور می­باشد، ضروری به نظر می­رسد که پیرامون ماهیت این دسته از صندوق­های سرمایه­گذاری از حیث حقوقی جستاری صورت گیرد، خصوصاً آنکه این نهاد مالی نوظهور بوده، در مورد آن فقر منابع به چشم می‌خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential and Legal Nature of Fixed Income Mutual Funds

نویسندگان [English]

  • Alireza Alipanah 1
  • Amir Hossein Vafaeinia 2
1 Assistant Professor of Private Law at Shahid Behshti University
2 PhD Student of the Private Law at Mofid University
چکیده [English]

Counted as one of the financial intermediaries, mutual funds are categorized under the institutes which continuously sell their investment units to public by which they collect money and invest them in instruments such as equity, securities, and short-term tools of monetary market in accord with the purpose of the fund. It should be mentioned that these funds, todays, are categorized under four sections: equity based, Securities based with fixed income, mixed, and indexical. The second type i.e. fixed income mutual funds, is more operative in Iran capital market and are publicly more attractive than the other ones. Regarding the spread of these funds in Iran, eye-catching desire of investors to them, and how rampant they are in Iran, it sounds critical to legally analyze it and study the process of establishment, administration and liquidation of them in comparison with other companies particularly with joint stock ones. As it is roughly a new issue, lack of research resources are observable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Institutes
  • Mutual Funds
  • Fixed Income Mutual Funds
  • Nature of Fixed Income Mutual Funds

اسکینی، ربیعا (1388)، حقوق تجارت، تهران: انتشارت سمت.

اسکینی، ربیعا (1391)، حقوق تجارت: شرکتهای تجاری، تهران: انتشارات سمت.

بازگیر، یدالله (1385)، قانون مدنی در آیینه دیوان عالی کشور: شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آنها، تهران: انتشارات فردوسی.

ستوده ­تهرانی، حسن (1376)، حقوق تجارت، تهران: نشر دادگستر.

شهید ثانی، زین‌الدین (1372)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم: موسسه المعارف الاسلامیه.

طباطبائی یزدی، محمد کاظم (1358)، ال‍عروۀ الوثقی، تهران: المکتب‍ة العلمیه الاسلامیه،.

عرفانی، محمود (1394)، حقوق تجارت: شرکت­های تجارتی، تهران: جنگل، جاودانه.

کاتوزیان، ناصر (1383)، حقوق مدنی: عقود معین (مشارکتها و صلح)، تهران: انتشارات گنج دانش.

کاتوزیان، ناصر (1384)، «جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی کنونی»، کانون، شماره 56.

کاشانی، سید محمود (1365)، «شرکت مدنی»، نشریه داخلی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 2.

نجفی، محمد حسن (1390)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران: انتشارات خرسندی.

نظرپور، محمد نقی، و ابراهیمی، محبوبه (1388)، «طراحی صندوق سرمایهگذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 33.