تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت مجله ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

به اطلاع نویسندگان و مراجعان گرامی می‌رساند در صورتی که پاسخ پرسش‌های خود را در بخش سؤالات متداول نیافتند می‌توانند برای تماس با مدیر داخلی نشریه صرفاً از طرق زیر اقدام کنند.

1- سامانه اختصاصی نشریه: http://irj.journals.isu.ac.ir/

2- پست الکترونیک اصلی نشریه: irj@isu.ac.ir
3- پست الکترونیک پشتیبان: figh@isu.ac.ir