بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه «فقه میان‌رشته‌ای اجتماعی» وابسته به دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، نشریه‌ای است در راستای تحقیق و پژوهش در زمینه مطالعات فقهی و سایر رشته های علوم انسانی. بدین منظور، بر گسترش مطالعات میان‌رشته‌ای، خاصه در حوزه «موضوعات فقهی بین رشته‌ای» مشتمل بر اقتصاد، سیاست، حقوق و علوم اجتماعی تأکید می‌شود. چهار محور اصلی مطالعات در این نشریه عبارت است از:

 1- مباحث میان‌رشته‌ای، خاصه در مطالعات حوزه‌های مشترک فقه و اقتصاد؛ 

 2- مطالعات بین رشته‌ای فقه و علوم سیاسی (با تأکید بر مباحث حکومت اسلامی)

 3- مطالعات بین رشته‌ای فقه و حقوق؛

 4- مطالعات بین رشته‌ای فقه و مباحث فرهنگی، ارتباطات و رسانه.

--------------------------

از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقمند دعوت می‌شود مقاله‌های خود را با عنایت به محورهای نشریه و نیز با رعایت شیوه نامه، ارسال نمایند.

مقاله پژوهشی

1. ارتقاء کیفی رفاه اجتماعی جامعه ایرانی در پرتو مدیریت تعارض منافع با تکیه بر مطالعه تطبیقی قاعده لاضرر در فقه امامیه و اصل ضرر در نظام حقوقی غرب

صفحه 1-24

10.30497/irj.2022.241409.1158

علی حدادزاده شکیبا


2. امکان‌سنجی کاربست اصل تناسب در حدود

صفحه 25-50

10.30497/irj.2021.76040

حسین خدایار؛ محمد صحرایی اردکانی؛ مهدی بیژنی


3. بررسی فقهی فروش پیش از سررسید اوراق سلف

صفحه 51-72

10.30497/irj.2022.241867.1165

ایمان کاوسی مجد؛ سید عباس موسویان


4. بررسی قراردادهای مالی بین‌المللی از منظر فقه

صفحه 73-94

10.30497/irj.2021.76042

محمدصادق الهام؛ محمد مرادی


5. بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر

صفحه 95-124

10.30497/irj.2021.76043

مصطفی شریفی؛ سید محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدرضا علمی سولا


6. بررسی مشروعیت انجماد بیماران صعب العلاج

صفحه 125-148

10.30497/irj.2022.241463.1159

سید رضا احسان پور؛ جواد حبیبی


7. سقوط حق فسخ با تعمیر کالا

صفحه 149-174

10.30497/irj.2021.76045

علی اکبر جعفری؛ حبیب حاجتمند


8. شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه با تمرکز بر نظریه تکافل اجتماعی

صفحه 175-196

10.30497/irj.2021.76046

محمدرضا آرام؛ احمدعلی قانع


9. مبانی فرازمانی بودن حدود و احکام الهی با تمرکز بر ادله و آموزه های قرآنی

صفحه 197-216

10.30497/irj.2022.241984.1170

احسان سلیمی قلعه


10. مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

صفحه 217-234

10.30497/irj.2022.242153.1178

اسماعیل کشکولیان؛ عباس شیخ الاسلامی؛ عبدالرضا اصغری


11. مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری

صفحه 235-262

10.30497/irj.2022.242403.1184

سید علی حسینی؛ سید امرالله حسینی


12. نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین

صفحه 263-290

10.30497/irj.2021.76050

محمد روشن؛ امیرحسین رحیمی؛ محمدرضا بقائی


 

تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 121
تعداد نویسندگان 184
تعداد مشاهده مقاله 41,188
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 35,354
نسبت مشاهده بر مقاله 340.4
نسبت دریافت فایل بر مقاله 292.18
تعداد مقالات ارسال شده 201
تعداد مقالات رد شده 113
تعداد مقالات پذیرفته شده 13
درصد پذیرش 6
زمان پذیرش (روز) 114
تعداد پایگاه های نمایه شده 4
تعداد داوران 20
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه

ابر واژگان