نویسنده = حسینعلی سعدی
نگاهی به آثار نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه در فقه معاملات

دوره 8، شماره 16، مرداد 1399، صفحه 391-414

10.30497/fiqh.2020.75606

حسینعلی سعدی؛ احسان آهنگری


کاوشی نو در نقش‌یابی اهداف شریعت در منطقة الفراغ (با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت‌الله شمس‌الدین و آیت‌الله سیستانی)

دوره 7، شماره 14، مرداد 1398، صفحه 209-234

10.30497/fiqh.2019.75386

حسینعلی سعدی؛ حمیدرضا تمدن


بررسی فقهی ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا ج.ا.ایران

دوره 6، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 31-69

10.30497/fiqh.2017.2279

حسینعلی سعدی؛ محمود اکبری


بررسی فقهی کاریکاتور با تکیه بر قاعده هتک حرمت مقدسات

دوره 5، شماره 9، بهمن 1395، صفحه 5-31

10.30497/fiqh.2017.2032

حسینعلی سعدی؛ صادق الهام


پژوهشی پیرامون حقوق خبرنگار رسانه‌های جمعی در نگاه اسلام با نظر به قانون مطبوعات

دوره 3، شماره 6، مرداد 1394، صفحه 5-28

10.30497/fiqh.2015.1980

حسینعلی سعدی؛ زینب حسامی شهرضایی


تأثیر انگیزه در تحقق عنوان جرم در فقه امامیه

دوره 3، شماره 5، بهمن 1393، صفحه 47-73

10.30497/fiqh.2014.1976

حسینعلی سعدی؛ ُسید سلمان مرتضوی