نویسنده = مصطفی شریفی
بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر

دوره 9، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 151-180

10.30497/irj.2021.76043

مصطفی شریفی؛ سید محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدرضا علمی سولا


موارد طلاق زوجه توسط حاکم در فقه و قوانین مدنی

دوره 4، شماره 7، بهمن 1394، صفحه 91-115

10.30497/fiqh.2016.2022

محمود جمال الدین زنجانی؛ مصطفی شریفی