نویسنده = سید محمدتقی قبولی درافشان
بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر

دوره 9، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 151-180

10.30497/irj.2021.76043

مصطفی شریفی؛ سید محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدرضا علمی سولا


درنگی در ادله دیدگاه مشهور فقیهان در معیار مکیل و موزون

دوره 5، شماره 10، مرداد 1396، صفحه 95-118

10.30497/fiqh.2017.2316

میثم شعیب؛ سید محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدحسن حائری