کلیدواژه‌ها = خلق پول
ابعاد اقتصادی - فقهی پدیده خلق پول از منظر بانکداری اسلامی

دوره 8، شماره 16، مرداد 1399، صفحه 135-166

10.30497/fiqh.2020.75596

محمود اکبری؛ سیدمهدی هاشمی‌فر؛ رضا کریمی وردنجانی؛ محمدرضا سیمیاری


بررسی فقهی خلق پول به‌وسیله بانک‌های تجاری

دوره 5، شماره 10، مرداد 1396، صفحه 65-94

10.30497/fiqh.2017.2320

علیرضا عالی پناه؛ محمدحسن تاج لنگرودی