1. امکان سنجی تغییر احکام در فقه امامیه

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 167-188

10.30497/fiqh.2020.75597

هادی رحیمی؛ امیر وطنی؛ حسین ناصری مقدم


2. بررسی فقهی- حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال با تأملی در اسناد بین‌المللی

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-182

10.30497/fiqh.2019.75384

کیومرث کلانتری؛ صالح غفاری چراتی؛ امین رادمان


3. وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-87

10.30497/fiqh.2017.2039

احمدعلی قانع؛ سجاد امینی هرندی


4. تأثیر انگیزه در تحقق عنوان جرم در فقه امامیه

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-73

10.30497/fiqh.2014.1976

حسینعلی سعدی؛ سید سلمان مرتضوی


5. مبانی فقهی مسئولیت همگانی انسان در قبال محیط زیست با تأکید بر اندیشه‏ های آیت الله خامنه‏ ای

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-124

10.30497/fiqh.2014.2442

مهدی عرفانیان