مقاله پژوهشی

1. ضرورت تحدید مجازات زندان با تکیه بر تفاوت حبس و سجن در منابع و ادبیات فقهی

صفحه 5-30

10.30497/fiqh.2017.2278

غلامحسین الهام؛ امیر وطنی؛ محبوبه حسن زاده


2. بررسی فقهی ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا ج.ا.ایران

صفحه 31-69

10.30497/fiqh.2017.2279

حسینعلی سعدی؛ محمود اکبری


3. جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه

صفحه 71-96

10.30497/fiqh.2017.2280

اصغرآقا مهدوی؛ سید یوسف علوی وثوقی؛ علی خلف خانی


4. چیستی و چرایی تغییر حکم در فقه عامه

صفحه 97-120

10.30497/fiqh.2017.2281

حسین بیرشک؛ عبدالسلام امامی


5. بیع کار در فقه امامیه

صفحه 121-144

10.30497/fiqh.2017.2282

سیامک جعفرزاده؛ سیدسلمان مرتضوی


6. بررسی مبانی فقهی و حقوقی تعدد و تداخل دیات در حقوق ایران (با محوریت قانون مجازات اسلامی 1392)

صفحه 145-176

10.30497/fiqh.2017.2283

عابدین مؤمنی؛ محسن نورپور؛ علی زاهد؛ احسان آهنگری