دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهمن 1399، صفحه 1-290 

مقاله پژوهشی

امکان‌سنجی کاربست اصل تناسب در حدود

صفحه 1-26

10.30497/irj.2021.76040

حسین خدایار؛ محمد صحرایی اردکانی؛ مهدی بیژنی


بررسی فقهی فروش پیش از سررسید اوراق سلف

صفحه 27-48

10.30497/irj.2022.241867.1165

ایمان کاوسی مجد؛ سید عباس موسویان


ارتقاء کیفی رفاه اجتماعی جامعه ایرانی در پرتو مدیریت تعارض منافع با تکیه بر مطالعه تطبیقی قاعده لاضرر در فقه امامیه و اصل ضرر در نظام حقوقی غرب

صفحه 49-72

10.30497/irj.2022.241409.1158

علی حدادزاده شکیبا


بررسی مشروعیت انجماد بیماران صعب العلاج

صفحه 73-96

10.30497/irj.2022.241463.1159

سید رضا احسان پور؛ جواد حبیبی


مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری

صفحه 97-124

10.30497/irj.2022.242403.1184

سید علی حسینی؛ سید امرالله حسینی


سقوط حق فسخ با تعمیر کالا

صفحه 125-150

10.30497/irj.2021.76045

علی اکبر جعفری؛ حبیب حاجتمند