اهداف و چشم انداز

به اطلاع می رساند؛ این مجله که سابقا با عنوان «پژوهشنامه فقهی» منتشر می گردید، مطابق مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این پس با عنوان «فقه میان رشته‌ای اجتماعی» انتشار خواهد یافت.

-----

«فقه میان رشته‌ای اجتماعی» وابسته به دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام نشریه‌ای است در راستای تحقیق و پژوهش در زمینه مطالعات فقهی و سایر رشته های علوم انسانی. بدین منظور، بر اشاعه مطالعات میان‌رشته‌ای، خاصه در حوزه «موضوعات فقهی بینا رشته ای» مشتمل بر اقتصاد، سیاست، حقوق و علوم اجتماعی تأکید می‌شود. چهار محور اصلی مطالعات در این نشریه عبارت است از:

 1- مباحث میان‌رشته‌ای، خاصه در مطالعات حوزه‌های مشترک فقه و اقتصاد؛ 

 2- مطالعات بین رشته‌ای فقه و علوم سیاسی (با تأکید بر مباحث حکومت اسلامی)

 3- مطالعات بین رشته‌ای فقه و حقوق؛

 4- مطالعات بین رشته‌ای فقه و مباحث فرهنگی، ارتباطات و رسانه.

 نویسندگان و مراجعان گرامی می‌توانند در صورتی که پاسخ پرسش‌های خود را در بخش سؤالات متداول نیافتند برای تماس با مدیر داخلی نشریه، از طریق مکاتبه با ایمیل نشریه به آدرس Figh@isu.ac.irو یا از طریق تماس با ما اقدام کنند. خواهشمند است از مراجعه حضوری و تلفنی خودداری نمایید.